01. enero 2020 - 0:00
Compartirlo en:

Per una imatge digna d'Eivissa | miércoles, 01. enero 2020

Si et molesta que es fomenti la imatge de que a Eivissa tot està permés, que els que vivim aquí no ens importa res (excepte aconseguir que venguin turistes), i que acceptam qualsevol entorn on creixin els nostres fills, assisteix "virtualment" a aquest esdeveniment.

CONVIDA A AQUEST ESDEVENIMENT ALS TEUS AMICS SI CREUS QUE VAL LA PENA

Si te molesta que se fomente la imagen de que en Eivissa todo está permitido... Asiste "virtualmente" a este evento y INVITA A TUS AMIGOS SI CREES QUE VALE LA PENA.

If you don't like the impression that anything goes in Ibiza ... Attend "virtually" to this event and INVITE YOUR FRIENDS IF YOU THINK IT'S WORTH.